شورلت کوروت کوپه ۱۹۶۳

کمپانی سانده:اتوارت

مقیاس:۱٫۱۸

جنس:فلز

تولید محدود ۶۰۰۰ تاییی در کل دنیا