دوج چارجر ار تی ۱۹۶۸

کمپانی سازنده:اتوورد

مقیاس:۱٫۱۸

جنس:فلز