شورلت کامارو زد۲۸  1978

کمپانی سازنده:گریین لایت

مقیاس:۱/۱۸

جنس:فلز

کذمحصول:۶۱