الفارومئو تی زد ۱۹۶۵

کمپانی سازنده:اتوارت

مقیاس:۱٫۱۸

جنس:فلز