کادیلاک ۶۲

کمپانی سازنده:اتوارت

مقیاس:۱/۱۸

جنس:فلز

 کد محصول:۵۱

تولید محدود ۶۰۰۰ عدد در کل دنیا