شورلت کوروت ۱۹۶۲

کمپانی سازنده:اتوارت

مقیاس:۱/۱۸

جنس:فلز

کد محصول:۶۴

تولید محدود ۶۰۰۰ عدد در دنیا