شورلت کوروت ۱۹۶۳

کمپانی سازنده:اتوارت

مقیاس:۱٫۱۸

جنس:فلز

توضیح:تولید محدود فقط ۶۰۰۰ هزار عدد در کل دنیا