دوج چارجر ۱۹۷۱
کمپانی سازنده:اتورلد

مقیاس:۱٫۱۸

جنس:فلز