دوج وایپر کامپیتیشن کوپه نارنجی تولید محدود ۳۰۰۰ عدد در کل دنیا

کمپانی سازنده:اتوارت

مقیاس:۱/۱۸

جنس:فلز

کد محصول:۳۵

تولید محدود فقط ۳۰۰۰ عدد در کل دنیا

LIMITED EDITION 3000PCS WORLDWIDE