فورد موستانگ فست بک ۲+۲

کمپانی سازنده :گریین لایت

مقیاس:۱/۱۸

جنس:فلز

کد محصول:۳۶

تولید محدود ۳۰۰۰ عدد در کل دنیا