اکشن فیگور پسر جهنمی ۲

ارتفاع این اکشن فیگور حدود ۵۰ سانتیمتر

پالتو از جنس برزنت مرغوب

کمپانی سازنده:دلوکس