جگوار دی تایپ ۱۹۹۵

کمپانی سازنده :اتوارت

مقیاس ۱٫۱۸

جنس:فلز

وزن تقریبی:۲ کیلوگرم

ماکت زیبای جگوار دی تایپ ۱۹۹۵ در مقیاس ۱٫۱۸ طول تقریبی ۳۰ سانتیمتر در ها و کاپوت بازشو تولید محدود لمیتد دیشن سری سیگناچر با جعبه مشکلی وزن تقریبی ۲ کیلو گرگرم