مرسدس بنز سی ۶۳ ای ام جی خاکستری

سازنده: اتوارت

مقیاس:۱/۱۸

جنس:فلز

رنگ:GREY

کد محصول:۷