مرسذس بنز ۶ چرخ هیتلر

برند:سیگنیچر

مقیاس:۱٫۱۸

جنس:فلز