بنز جی ۶۳

کمپاانی سازنده:اتوارت

جنس:فلز

مقایس:۱٫۱۸