موستانگ ۱۹۶۸

کمپانی سازنده:اتوارت

مقیاس:۱٫۱۸

جنس:فلز

!نکته:این ماکت فاقد جعبه میابشد