پورشه ۹۳۴

کمپانی سازنده:مینیچمس

مقیاس:۱٫۱۸

جنس:سیلد