شلبی جی تی ۵۰۰ کی ار ۱۹۶۸

کمپانی سازنده:ای سی ام ای

مقیاس:۱/۱۸

جنس:فلز

کد محصول:۶۲