موستانگ شلبی ۱۹۶۷

کمپانی سازنده:اتوارت

مقیاس:۱/۱۸

جنس:فلز