۹۰۲
کمپانی سازنده:اتوارت
جنس:فلز
مقیاس:۱.۱۸
سری سیگنیچر(امضا دار)
تولید محدود(لمیتد ادیشن) (جعبه مشکی قدیمی)
سولد اوت(توقف تولید)