پورشه ۹۲۹

کمپانی سازنده:اتوارت

مقیاس.۱٫۱۸

جنس:فلز