شورولت کامارو۱۹۶۹
کمپانی سازنده:های وی ۶۱
مقیاس:۱.۱۸
جنس:فلز