دوج چارجر ۱۹۷۱ سالگرد ۵۰ سالگی دوج

کمپانی سازنده:اتوورلد

مقیاس:۱٫۱۸

جنس:فلز