بی ام دبلیو ۵۰۲

کمپانس سازنده:اتوارت

مقیاس ۱٫۱۸

جنس:فلز