بوگاتی ویرون 
کمپانی سازنده:اتوارت
مقیاس:۱.۱۸
جنس:فلز
تولید قدیم اتوارت