شورلت شول ۱۹۷۰ 

کمپانی سازنده:ACME 

مقیاس:۱.۱۸

جنس:فلز