شورولت نوا ۱۹۶۳
برند:سان استار
مقیاس:۱.۱۸ً
جنس:فلز
تولید قدیم سان استار بسیار کمیاب
قیمت:۱.۵۵۰.۰۰ تومان