دوج چارجر ۱۹۷۱

کمپانی سازند:اتوورلد

جنس:فلز

مقیاس:۱٫۱۸