فرود موستانگ ۱۹۶۵

مقیاس:۱٫۱۸

جنس:فلز

کمپانی سازنده:اتوورلد

تولید محدود ۱۰۰۰ عدد در کل دنیا