فورد موستانگ مک۱ پلیس ژاپن

کمپانی سازنده:اتوارت

مقیاس:۱/۱۸

جنس:فلز

کد محصول:۱۵

تولید محدود فقط۶۰۰۰هزار عدد در کل دنیا

LIMITED EDITION 6000PCS WORLDWIDE