فورد تورینو کبرا ۱۹۷۰ 
کمپانی سازنده:اتوورلد
مقیاس:۱.۱۸
جنس:فلز
از تولیدات قدیم اتورولد کمیاب