جگوار ای تایپ
برند:اتوارت
مقیاس:۱.۱۸
تولید محدود(لمیتد ادیشن)