لامبرگینی کانتاش والتر‌ولف ادیشن
کمپانی سازنده:اتوارت
جنس:فلز
مقیاس:۱.۱۸
سری سیگنیچر

تولید قدیم
تولید محدود بهمراه شناسنامه