لامبرگینی میورا

برندکیوشو

مقیاس:۱.۱۸

جنس:فلز 

فول بازشو