مرسدس بزن ۷۷۰ (بنز هستلر

مقیاس:۱.۱۸ 

کمپانی سازنده:سیگنیچر

جنس:فلز

تولید قدیم کمیاب و با کیفیت  فول بازشو