جگوار ۱۹۶۲
کمپانی سازنده:مدل ایکون
مقیاس:۱.۱۸
جنس:فلز
تولید محدود(لمیتد ادیشن)