پاکانی هیورا

کمپانی سازنده:اتوارت

جنس:کامپوزیت

مقیاس:۱.۱۸