شلبی کبرا ۴۲۷

کمپانی سازنده:کیوشو

مقیاس:۱٫۱۸

جنس:فلز

 

ماکت فلزی شلبی کبرا ۴۲۷ در مقیاس ۱٫۱۸ طول تقریبی ۳۰ سانتیمتر ساخت کمپانی کیوشوی ژاپن درب ها و کاپوت بازشو وزن تقریبی ۲ کیلوگرم با دقت و جزییات ساخت بسیار بالا.