فلولکس واگن تی ۱ 

کمپانی سازنده:پرمیوم کلاسیک

مقیاس:۱.۱۸