دوج چارجر ۱۹۷۰ سالگرد ۵۰ سالگی دوج

کمپانی سازنده:اتورلد

مقیاس:۱٫۱۸

جنس:فلز