بوگاتی شیرون
کمپانی سازنده:اتوارت
مقیاس:۱.۱۸
جنس:کامپوزیت
قیمت:۴.۶۵۰.۰۰۰ تومان