شورولت کوروت ۱۹۶۹

کمپانی سازنده:اتوارت

جنس:فلز

مقیاس ۱٫۱۸

وضعیت :سولد اوت توقف تولید

تولید محدود ۶۰۰۰ تایی