دوچ چلنجر ۱۹۷۰
تولید کننده: Acme 
مقیاس: ۱/۱۸ 
تولید محدود فقط ۹۶ عددی در کل دنیا!!
قیمت: ۵٫۷۰۰٫۰۰۰