دوج چلنجر ۱۹۷۰ 
کمپانی سازنده:های وی ۶۱
مقیاس:۱.۱۸ 
جنس:فلز