دوج دارت ۱۹۶۹

کمپانی سازنده:ACME

مقیاس:۱.۱۸

جنس:فلز