فورد موستانگ ۱۹۶۹(جان ویک

کمپانی سازنده:های وی ۶۱

جنس:فلز

مقیاس:۱٫۱۸