لامبرگینی رونتون
کمپانی سازنده:اتوارت
جنس:فلز
مقیاس:۱.۱۸
تولید قدیم اتوارت
کمیاب