لانچیا فولویا 
تولید کننده:اتوارت
جنس:فلز
مقیاس:۱.۱۸
کمیاب و قدیمی