مرسدس بنز ۱۹۰ اس ال

برند:مایستو(تایلندی )کیفیت عالی تولید قدیم