بنز ۲۰۰ اتاق معماری(پک بنز)
کمپانی سازنده:نورو
مقیاس:۱.۱۸
جنس:فلز
فول بازشو